اثر بخشی و ساختار سازمان پدافند غیر عامل

:: اثر بخشی و ساختار سازمان پدافند غیر عامل

به اعتقاد رابینز «اثربخشی سازمان» تاثیر در ساختار و مدیریت سازمانها دارد. لذا رابینز چهار رویکرد اثربخشی را نام می برد.

·         رویکرد نیل به هدف؛ «اثر بخشی سازمان باید بر حسب میزان تحقق اهداف آن سنجیده شود»

·         رویکرد سیستمی؛ «سازمان باید بر اساس توانایی اش در جذب و پردازش داده ها و همچنین تعداد کانال های به دست آوردن نهاده ها و حفظ ثبات و تعادل سازمان، مورد قضاوت و ارزیابی قرار گیرد»

·         رویکرد ذینفعان استراتژیک؛ «سازمانی اثربخش است که خواسته های عوامل محیطی خود را که تداوم حیات سازمان مستلزم حمایت آنها است، برآورده کند. »

·         رویکرد ارزش رقابتی؛ «شناسایی همه متغییرهای کلیدی در حیطه اثر بخشی و سپس تعیین این که چگونه این متغییرها به هم مرتبط می شوند ارزشمند است . »

با مراجعه به عملکرد سازمان پدافند غیر عامل با توجه به اساس نامه چند نکته قابل دیده شدن است:

پدافند غیرعامل نیز اقداماتی است که موجب کاهش ضرر و زیان در مقابل عملیات های خصمانه هواپیماهای دشمن و تهدیدات خارجی با هزینه کمتر و بکارگیری ترفند و شیوه‌های غیر مسلحانه نظیر:استتار اختفا و ایجاد سرپناه برای تاسیسات مهم و استراتژیک انجام می‌شود و در این نوع پدافند از هیچگونه سلاحی استفاده نمی‌شود.

همچنین پدافند غیرعامل، شامل تمامی طرح ریزی ها و اقداماتی است که موجب کاهش آسیب پذیری ها، افزایش پایداری ملی، تداوم فعالیت دستگاه های نظامی در مقابل تهدیدات خارجی گردیده و مستلزم به کارگیری سلاح نیست. (پدافند غیرمسلحانه) (سازمان پدافند غیرعامل، 1385)

 

هدف از پدافند غیرعامل، استمرار فعالیت­های زیربنایی، تأمین نیازهای حیاتی، تداوم خدمت رسانی عمومی و تسهیل اداره کشور در شرایط تهدید و بحران تجاوز خارجی و حفظ بنیه دفاعی علی رغم حملات خصمانه و مخرب دشمن از طریق اجرای طرح های پدافند غیرعامل و کاستن آسیب­پذیری مستحدثات و تجهیزات حیاتی و حساس کشور است. (سازمان پدافند غیرعامل، 1385)

طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، پدافند غیرعامل عبارت است از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد. (مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1386)

نتیجه گیری :

با توجه به اهداف سازمان به این نتیجه می رسیم که سازمان از دو «رویکرد نیل به هدف » و «رویکرد سیستمی» استفاده کرده است به این مفهوم که اثر بخشی سازمان بر اساس میزان نیل به اهداف سنجیده می شود و کل سازمان به صورت سیستماتیک در جهت نیل به اهداف از از قبل تعیین شده فعالیت می کند و هدف کاهش ضرر و زیان در مقابل عملیات های خصمانه هواپیماهای دشمن و تهدیدات خارجی با هزینه کمتر و بکارگیری ترفند و شیوه‌های غیر مسلحانه نظیر:استتار اختفا و ایجاد سرپناه برای تاسیسات مهم و استراتژیک انجام می‌شود و در این نوع پدافند از هیچگونه سلاحی استفاده نمی‌شود.

منبع : سازمان پدافند غیر عاملاثر بخشی و ساختار سازمان پدافند غیر عامل
برچسب ها : پدافند ,سازمان ,رویکرد ,کاهش ,مقابل ,دشمن ,سازمان پدافند ,·         رویکرد ,پدافند غیرعامل، ,تهدیدات خارجی ,پدافند غیرعامل ,مجمع تشخیص مصلحت ,ت

پارادیم مدیریت سازمان پدافند غیرعامل

:: پارادیم مدیریت سازمان پدافند غیرعامل

ویژگیهای پارادایمهای مدیریت

در مدیریت چهار پارادایم فرض می شود.

·         1900 - 1930 کلاسیک

·         1930 - 1960 سیستمی

·         1960 - 1970 اقتضائی

·         1970  به بعد  پست مدرن

روند تاریخی چهار پارادایم مذکور به شرح ذیل است.

·         برداشت از انسان؛ از عقلایی به پیچیده

·         برداشت از ساختار؛ مکانیکی به ارگانیکی

·         برداشت از نوع روش علمی؛ قطعیت گرا به نسبیت گرا

·         برداشت از محیط، با ثبات و ساده به متغییر و پیچیده (خاکی 1391ص 24)

·         برداشت از سیستم؛ سیستم بسته به سیستم باز

ویژگی های پارادایم مدیریتی سازمان پدافند غیرعامل

·         تکیه بر منبع انسانی ارزشمند، سرشار از عشق به اسلام و متعهد به آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

·         بهره مندی از گروه های علمی تخصصی  با کمک معاونین و اساتید خبره از موضوع (انرژی،  فاوا، صنعت و...)

·         دارای سامانه علمی یکپارچه و منسجم در حوزه های آموزشی، پژوهشی، خدمات علمی، اداری و مالی مستقل

·         برخورداری از پشتوانه علمی مراکز معین دانشگاهی و موسسات علمی

·         بهره مندی از مکان مناسب و سامانه ارتباطی با شبکه اینترنت و کتابخانه تخصصی و سایت مجزا برای مرکز مطالعات

·         دارای سامانه مجازی جهت برگزاری آموزش، همایش، کارگاه(مجازی) و نشریه الکترونیکی با گرید علمی پژوهشی.

·         برخوردار از نظام جامع ، خود اتکا و بومی  بانک اطلاعاتی حوزه پدافند غیرعامل کشور(بانک پروژه ها و طرح های پژوهشی پیشنهادی، مصوب و خاتمه یافته، بانک عناوین پایان نامه ها مقالات سمینارها و طرح های پژوهشی تحقیقاتی نخبگان و آموزش های حوزه پدافند غیرعامل کشور .... )

نتیجه گیری :

با توجه به مطالب فوق سازمان پدافند غیر عامل از روشی سیستماتیک با تکیه بر منابع انسانی است و پارادایم مدیریتی آن مربوط به 1930-1960 می باشد . 

 

منبع : سازمان پدافند غیر عاملپارادیم مدیریت سازمان پدافند غیرعامل
برچسب ها : ·         ,علمی ,برداشت ,پدافند ,غیرعامل ,پارادایم ,·         برداشت ,پدافند غیرعامل ,سازمان پدافند ,دارای سامانه ,حوزه پدافند ,حوزه پدافند غی